Haj Umrah -English

Hajj islaam ke arkaan mein se ek ahem rukn hai, hajj un logon par farz hai jo makka mu’azzama tak pahonchne ki taaqat rakhte hon, yeh fareeza zindagi mein ek martaba hi ada kiya jaata hai, chunaanche is fareeze ki sahih adaaigi ke liye is kitaabche mein un baaton par roshni daali gayi hai jin ko padh kar har aadmi apna haj sahih aur masnoon tareeqe par ada kar sakta hai.
In stock
SKU
DB-53-English
₹100.00
Hajj islaam ke arkaan mein se ek ahem rukn hai, hajj un logon par farz hai jo makka mu’azzama tak pahonchne ki taaqat rakhte hon, yeh fareeza zindagi mein ek martaba hi ada kiya jaata hai, chunaanche is fareeze ki sahih adaaigi ke liye is kitaabche mein un baaton par roshni daali gayi hai jin ko padh kar har aadmi apna haj sahih aur masnoon tareeqe par ada kar sakta hai.
Write Your Own Review
You're reviewing:Haj Umrah -English